آدرس :

شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، چهار راه مشیر به طرف چهار راه پیروزی (سه راه نمازی سابق)، ابتدای کوچه 59، هتل وکیل شیراز

تلفن :

071-32242201-3

فکس :

071-32242207

ایمیل :

info@vakilhotel.com