اینترنت پرسرعت

امروزه اینترنت پرسرعت از جمله ملزومات هر هتلی برای بهبود روابط و جستجوی اطلاعات، برای میهمانان است. هتل وکیل همواره در تلاش بوده تا اینترنت پرسرعت رایگان را در اختیار مهمانان قرار بدهد.